Arek Socha / Pixabay / Pixabay License

ДНК тестирање

Сви резултати Y-STR ДНК тестирања налазе се на овој страници.

Име и презиме: Никола Ђорђевић (2)

Хаплогрупа: I2-Y320-PH908-Y32084-Y140541

DYS 393
13
DYS 390
24
DYS 19
17
DYS 391
11
DYS 385a
14
DYS 385b
15
DYS 439
13
DYS 389l
13
DYS 392
11
DYS 389ll2
31
DYS 458
17
DYS 437
15
DYS 448
19
Y-GATA H4
11
DYS 456
15
DYS 576
17
DYS 570
18
DYS 438
10
DYS 481
30
DYS 549
11
DYS 533
13
DYS 635
23
DYS 643
10
DYS 561
15
Y32084 G+
PH3310 G-
Y140541 A+

Српски ДНК пројекат
Централни регистар фотографија и разгледница Србије